Skip to main content

Aquest projecte és una iniciativa del Departament d’Igualtat i Feminismes. El seu objectiu és oferir formació gratuïta destinada als treballadors de les empreses: des de direcció, recursos humans, representants sindicals, comunicació, màrqueting, equips de venda, recepció, manteniment i administració.

Per a la realització de la formació, s’utilitza el canal de formació de microlearning Snackson . L’ús d’aquest canal ajuda a que els usuaris puguin disposar dels microcursos directament als dispositius mòbils, d’una manera àgil i senzilla.

Ús de les dades

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives següents del titular del lloc web formaciodiversitat.cat (d’ara endavant, el  lloc web ):

  • Denominació social:  Adaptative Learning, SL
  • Número d’Identificació Fiscal (NIF):  B-66458076
  • Correu electrònic:  info@snackson.com
  • Telèfon:  +34 934 616 015

Adaptative Learning, SL  (d’ara endavant, Snackson ) d’acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa els usuaris del seu lloc web (d’ara endavant l’  Usuari  o  Usuaris ), sobre la seva Política de Privadesa i Protecció de Dades que aplicarà al tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti voluntàriament en accedir al lloc web.

L’Usuari, en proporcionar a  Snackson  les seves dades de caràcter personal a través de les dels diferents apartats del lloc web, consenteix que  Snackson  pugui tractar aquestes dades en els termes d’aquesta clàusula de Política de Privadesa. Abans de contactar amb  Snackson  a través de qualsevol de les vies posades a disposició de l’Usuari a través del lloc web, els Usuaris han de llegir aquesta Política de Privadesa i Protecció de Dades. En contactar amb  Snackson , l’Usuari accepta aquesta Política de Privadesa.

L’Usuari es compromet a introduir dades reals i veraços a través de qualsevol de les vies de contacte posades a disposició de l’Usuari a través del lloc web. Així mateix, serà l’únic responsable dels danys i perjudicis que Snackson  o tercers poguessin patir com a conseqüència de la manca de veracitat, inexactitud, manca de vigència i autenticitat de les dades facilitades.

 

Protecció de Dades

Adaptative manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades, concretament amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), de 25 de maig, La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999; i la resta de legislació aplicable.

Als efectes del que disposa la legislació vigent, les dades personals que ens faciliti a través de correu electrònic o als diferents apartats d’aquest lloc web, estan protegits sota el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i una altra normativa de Protecció de dades relacionades. En el seu compliment, les dades personals que es tractin al lloc web estan declarades en un fitxer de titularitat privada davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de respondre les consultes, gestionar els nostres serveis o enviar informació sobre els nostres serveis i promocions sempre que l’Usuari no s’hagi oposat a aquesta utilització.

Les dades facilitades als diferents formularis del site, s’utilitzen exclusivament per proporcionar servei a la solució de formació d’Adaptative Learning, SL, anomenada Snackson. Aquesta solució de formació facilita l’accés als usuris de microformació en diferents temàtiques, per això cal comptar amb un mitjà d’autenticació (el correu electrònic proporcionat per l’usuari).

Les dades facilitades per l’usuari a diferents espais de la web s’utilitzaran segons dos criteris.

  • Quan el formulari expliciti que és un contacte per rebre informació. L’usuari consent que Snackson pugui posar-se en contacte amb l’usuari per facilitar informació sobre els serveis d’aquest web i només relacionats amb la formació d’aquest espai web.
  • Quan el formulari expliciti que és un registre en un curs de formació. L’usuari consent que Snackson pugui posar-se en contacte amb l’usuari, per comunicar les activitats del cur: data d’inici, fi, lliurament de certificat, etc.

Les dades de l’usuari s’agruparan per a la generació d’informes globals (no se n’inclouen dades personals, ni identificació, només dades generals dels usuaris apuntats) amb la finalitat de realitzar informes de seguiment, activitat per sectors, etc…

El responsable dels fitxers és Adaptative Learning, SL Enviant un correu electrònic al Delegat de protecció de dades: rgpd@snackson.com, els Usuaris podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada incloent nom, cognoms, fotocòpia del DNI, actuació que sol·licita i domicili per tal de remetre-li la confirmació de la seva actuació conforme a la seva sol·licitud.

Adaptative Learning procedirà a analitzar la sol·licitud i un cop posada en coneixement del Client es procedirà a realitzar les accions pertinents.

En tot cas,  Snackson  garanteix la salvaguarda de la confidencialitat i seguretat de les dades personals, havent adoptat les mesures legalment exigides de seguretat, que permeten raonablement assegurar la protecció de les dades personals i evitar la pèrdua, mal ús, alteració, tractament o accés no autoritzat dels mateixos.

Les dades personals facilitades no seran cedides a tercers sense autorització prèvia per part del titular dels mateixos.

Snackson  podrà revisar i actualitzar aquesta Política de Privadesa oportunament, notificant-ho mitjançant la publicació de la nova política al lloc web. L’Usuari és responsable de consultar aquesta Política de Privadesa de manera periòdica. En continuar accedint al lloc web, l’Usuari accepta la Política de Privadesa revisada.