Skip to main content

Diversitat LGBTI, una oportunitat per millorar l’entorn laboralDiversitat LGBTI, una oportunitat per millorar l’entorn laboral

Diversitat LGBTI, una oportunitat per millorar l’entorn laboral

El primer objectiu d’aquesta formació és facilitar els coneixements bàsics sobre la construcció del gènere que permetin entendre i sensibilitzar dins del teu entorn laboral sobre la diversitat existent en relació amb la identitat de gènere i orientació sexual.

En segon lloc es pretén ajudar a identificar les possibles situacions en què, de manera activa o passiva, es poden produir discriminacions tant en l’àmbit intern entre els empleats i empleades, com en l’àmbit extern, siguin clients, proveïdors o consumidors.

Els microcursos es poden fer per separat, ja que tracten temes diferents, però et recomanem que, per conèixer els conceptes principals de la diversitat sexual i de gènere, comencis participant en aquest microcurs.

Durada: 1 Hora
Mòbil, tauleta i ordinador
Certificat pel Departament d’Igualtat i Feminismes

M’agradaria participar en aquest microcurs de manera individual.

REGISTRE INDIVIDUAL

Soc responsable d’una empresa i vull oferir aquests microcursos als meus empleats.

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ PER A EMPRESES